عنوان خدمت: پرداخت وام های ضروری به نیازمندان(19042706000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

پرداخت وام های ضروری به نیازمندان

شناسه خدمت:

19072707101

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

حمایت و سلامت خانواده

شرح خدمت:

ارائه خدمات معوض جهت رفع نیازمددجویان شامل هزینه های درمانی -کارگشایی- ودیعه مسکن- آزادی زندانیان جرائم غیرعمد-تامین لوازم ضروری منزل- کمک به امرازدواج -دانشجویی وتحصیلی وسایرموارد

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

 

ساعات ارائه خدمت:

 

تعداد بار مراجعه حضوری:

دوبار

نحوه دسترسی به خدمت:

e.emdad.ir

نحوه اطلاع رسانی خدمت

توسط مددکار-بنر

شرایط ارائه خدمت

جامعه هدف:

تمامی مددجویان تحت حمایت وتبصره 14سایرنیازمندان غیرتحت حمایت

1مددجویان معیشت عادی

2.تبصره 14

3.سایرنیازمندان غیرتحت حمایت

مدارک مورد نیاز

1.درخواست متقاضی یامعرفی نامه ازمراجع ذی صلاح

2.مدارک هویتی کارت ملی وشناسنامه

3.تاییداستحقاق توسط رئیس اداره یاکمیسیون حمایت

4.سکونت درمحل درخواست وام

فرآیند گردش کار

ارائه درخواست توسط متقاضی به مددکارمربوطه یامعرفی نامه ازمراجع ذی صلاح -توجیه متقاضی توسط مددکارجهت تضامین وشرایط مربوطه -ثبت درخواست وام درسیستم حمایت -تاییداستحقاق متقاضی -تامین اعتبارتوسط حوزه ستادی- تشکیل پرونده سیستمی -الف درصورت تخصیص وام امدادی ارجاع به واحد وام وارائه ضمانت جهت دریافت وام وپرداخت وام ب-درصورت تخصیص وام بانکی ثبت درسامانه بانک موردنظروتاییدریاست اداره وارجاع به بانک مربوطه جهت ارائه تضامین ودریافت وام