عنوان خدمت: برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی برای مددجویان (19072714000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

برگزاری اردوهای آموزشی تربیتی و زیارتی برای مددجویان

شناسه خدمت:

19072714000

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی: 

امور فرهنگی

شرح خدمت:

ارائه خدمات اردویی به مددجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

10روز

ساعات ارائه خدمت:

ساعت اداری

تعداد بار مراجعه حضوری:

یک بار

نحوه دسترسی به خدمت:

تلفنی، حضوری، پیامک، مجازی

نحوه اطلاع رسانی خدمت:

تماس تلفنی، پیامک، فضای مجازی

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

خانواده مددجویان

1. هرفردی که مددجو باشد

مدارک مورد نیاز:

1 ارائه گواهی صحت مزاج

2 رضایت نامه سرپرست خانواده

3 سایرشرایط شیوه نامه اردویی

فرآیند گردش کار:

 

اردو