حمایت از تولیدات فرهنگی در حوزه خیر و احسان

مقاله

 
    حمایت از تولیدات فرهنگی در حوزه خیر و احسان

 

 پژوهشگران عزیز می توانند از طریق پورتال pajohesh.emdad.ir و هم چنین تماس با دفتر مطالعات و پژوهش ستاد مرکزی با شماره (02144691350) جهت حمایت از امور پژوهشی خود شامل پژوهش های ملی، پایان نامه های کارشناسی ارشد، رساله های دکتری، مقاله و کتاب اقدام نمایند