عنوان خدمت:ارایه خدمات حقوقی به نیازمندان( 19092717000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

ارایه خدمات حقوقی به نیازمندان

شناسه خدمت:

13012717000

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

حقوقی

شرح خدمت:

معاضدت حقوقی ،اقدامات حقوقی اعم از تنظیم شکوائیه ،اظهارنامه، دادخواست و... شرکت در جلسات دادرسی  وشبه قضایی ، ارجاع مددجویان به وکلای نیکوکار ، ارایه معرفینامه جهت بهره مندی از معافیت از پرداخت هزینه ی دادرسی و هزینه های دفتری والکترونیکی  و ارجاع مددجویان به شورای حل اختلاف ویژه مددجویان

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

بنا بر پرونده های حقوقی مددجویان و بررسی آن ها زمان متغیر می باشد از نیم ساعت تا دوساعت

ساعات ارائه خدمت:

از 7ونیم صبح الی دو ونیم بعد از ظهر ودر صورت پرونده های شورای حل اختلاف و نیازبه حضور در جلسه دادرسی بعد از ساعات اداری نیز اقدامات صورت می پذیرد.

تعداد بار مراجعه حضوری:

اصولا یک بار ودر صورت اطاله دادرسی در مراجع قضایی موضوع در چند مرحله پیگیری می شود.

نحوه دسترسی به خدمت:

اداره ی حقوقی استان تهران و میزهای خدمات در سطح استان

نحوه اطلاع رسانی خدمت :

از طریق مددکاران ادارات

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

 

مددجویان

پرسنل امداد

مدارک مورد نیاز:

اصول مدارک و پرونده های قضایی

معرفینامه از ادارات استان با اعلام کد مددجویی

فرآیند گردش کار:

مددجویان محترمی که نیازمند معاضدت قضایی هستند ضمن ارائه معرفینامه و حضور در اداره از طریق کارشناسان حقوقی مورد معاضدت قرار گرفته و اقدامات صورت می پذیرد و در صورت نیاز به مرکز وکلای مرکز و مرکز مشاوران قوه قضاییه جهت بهره مندی از وکلای رایگان معرفی می شوند .