عنوان خدمت: کمک به ازدواج نیازمندان(19042705000)

مشخصات خدمت

عنوان زیر خدمت:

کمک به ازدواج نیازمندان

شناسه خدمت:

19072707100

نوع خدمت:

خدمت به شهروندان (G2C)

حوزه تخصصی:

حمایت و سلامت خانواده

شرح خدمت:

 ارائه کمک هزینه ازدواج به نوعروسان-هدیه ازدواج پسران-کمک هزینه ازدواج مجدد

جزئیات خدمت

متوسط مدت زمان خدمت:

درصورت تامین اعتباراززمان درخواست یک هفته

ساعات ارائه خدمت:

8الی14

تعداد بار مراجعه حضوری:

دوبارارائه مدارک مثبته جهت اسکن ومراجعه جهت مشاوره وافتتاح حساب

نحوه دسترسی به خدمت:

e.emdad.ir

نحوه اطلاع رسانی خدمت:

تهیه فایل دختران درآستانه ازدواج ارسال پیامک واطلاع رسانی مددکاروبنر

شرایط ارائه خدمت:

جامعه هدف:

دختران درآستانه ازدواج-زنان سرپرست خانوارکه مجددازدواج می نمایند-فرزندان ذکورخانواده که ازدواج می نمایند.

1.فرزندان خانوارهای  تحت حمایت معیشت بگیرفعال باشد

2.فوت سرپرست -طلاق- ازکارافتاده-زندانی

3.ارائه مشاوره های قبل وبعدازازدواج

مدارک مورد نیاز:

1.عقدنامه معتبرکه کمترازدوسال ازتاریخ آن نگذشته باشد.

2.شناسنامه زوجین وافتتاح حساب بانک ا مدادولایت

3.برگه تاییدمشاوره

4.اسکن مدارک ثبوتی ومثبته درسیستم جامع حمایتی و اخذ کدرهگیری

5.درصورتی که خانواده متقاضی ازخانواده های آسیب باشدگواهی عدم اعتیاد

فرآیند گردش کار:

ثبت درخواست اینترنتی توسط مددجو-ثبت واسکن مدارک مثبته -اخذکدرهگیری-ارجاع به مشاور-تخصیص اعتبار-پرداخت به مددجو-خدمت گرفته نمودن خدمت-وتعلیق نوعروس

ازدواج