فرایند طرح اکرام

1.      انتخاب فرزند توسط حامی( مراجعه حضوری به ادارات کمیته امداد  و انتخاب فرزندان با اولویت معرفی شده از سوی کارشناسان اکرام تبت نام آنلاین از طریق سایت ekram.emdad.ir و یا ارسال عدد 1 به سرشماره 30007139- تلفن گویای 7355 استان تهران)

2.      ارسال شناسنامه فرزند برای حامی( حضوری یا غیر حضوری از طریق ایمیل یا فضای مجازی)

3.      واریز وجه به صورت ماهانه به حساب مستقیم فرزند ( مراجعه به بانک پرداخت اینترنت و ...) با تعهد مبلغ 500.000 ریال

4.      تعاملات فی مابین حامی و فرزند

ü      ملاقات با فرزند معنوی (بعد از گذشت سه ماه پایداری واریزی وجه) در ساختمان اداری کمیته امداد منطقه

ü      تماس تلفنی( در محیط کمیته امداد)

ü      ارسال مکاتبه ( نقاشی و دل نوشته فرزند برای حامی و بلعکس)

5.      بازدید از منزل مددجو ( طرح مفتاح الجنه) و ارائه خدمات ویژه به خانواده های شناسایی شده

6.      مساعدت در تامین نیازهای مسکن، درمان ، جهیزیه، دانش آموزی و دانشجویی، اشتغال فرزندان توسط حامیان


  مرحله 1

شناسایی، بازدید و تایید مراکزی که مستعد فعالیت در قالب مرکز نیکوکاری می باشند.

واحد مشارکت های مردمی منطقه

مرحله 2

تکمیل 4 فرم امکان سنجی، تفاهم نامه، تعهدنامه و مشخصات اعضای مرکز نیکوکاری

واحد مشارکت های مردمی منطقه

مرحله 3

ارسال فرم های تکمیل شده به اداره شبکه های مردمی

واحد مشارکت های مردمی منطقه

مرحله 4

دریافت مجوز فعالیت مرکز نیکوکاری شامل نام کاربری و رمز ورود به سیستم جامع شبکه های مردمی

دفتر استان

مرحله 5

هماهنگی جهت آموزش سیستم جامع شبکه های مردمی و دستورالعمل های 24 گانه

دفتر استان

مرحله 6

دریافت مهر مرکز نیکوکاری

دفتر استان

مرحله 7

افتتاح حساب صندوق امداد ولایت به نام مرکز نیکوکاری توسط عامل صندوق منطقه که امکان برداشت برای سه عضو اصلی مرکز(رئیس، نائب رئیس و مسئول امور مالی اداری)  باشد.

عامل صندوق امداد ولایت منطقه

مرحله 8

معرفی صاحبان حساب (نام، نام خانوادگی و کد ملی سه عضو اصلی)  به انضمام روکش افتتاح حساب صندوق امداد ولایت، نام و کد نزدیکترین شعبه بانک ملی به مرکز نیکوکاری

واحد مشارکت های مردمی منطقه

مرحله 9

معرفی یکی از اعضای مرکز نیکوکاری توسط عامل صندوق امداد ولایت منطقه به شعبه صندوق به عنوان کاربر اینترنتی جهت ثبت اینترنتی کلیه برگ های دسته چک

عامل صندوق امداد ولایت منطقه با همراهی واحد مشارکت های مردمی منطقه

مرحله 10

پیگیری راه اندازی و انجام فرآیندهای جذب و توزیع منابع در مراکز نیکوکاری

واحد مشارکت های مردمی منطقه

مرحله 11

دریافت گزارش عملکرد ماهانه و ثبت سیستم جامع مشارکت های مردمی

واحد مشارکت های مردمی منطقه