دکمه موبایل منو

فهرست اخبار استان

بهره مندی 18 هزار نیازمند استان تهران از محل زکات
درشش ماه نخست امسال محقق شد
18 هزار و 826 نفر از نیازمندان استان تهران درشش ماه نخست امسال از محل زکات بهره مند شدند.
17 هزار مددجو در استان تهران از آموزش خانواده بهره مند شدند
درشش ماه نخست امسال
17 هزار و 843 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در شش ماه نخست امسال از کلاس‌های آموزش خانواده بهره مند شدند.
مشارکت 126 میلیون تومانی تهرانی ها برای امور نیازمندان
با استفاده از روش های نوین انجام شد
مردم نوع دوست استان تهران در مناسبت‌های مختلف بیش از 126 میلیون و 76 هزار تومان از طریق سامانه الکترونیکی بانک سامان به نیازمندان کمک کرده‌اند.
نخستین مرکز نیکوکاری روستایی استان تهران افتتاح شد
نخستین مرکز نیکوکاری روستایی استان تهران واقع در روستای «سله بن» شهرستان فیروزکوه افتتاح شد.
بهره مندی 8 هزار مددجوی تهرانی از اردوهایی زیارتی آموزشی
در شش ماه نخست امسال محقق شد
هشت هزار و 722 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در شش ماه نخست امسال از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و مذهبی این نهاد در قالب اردوهایی زیارتی آمو...
اعزام 30 زن سرپرست خانوار استان تهران به سفر زیارتی قم
به مناسبت هفته سالمند انجام شد
30 نفر از زنان سالمند سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد ساکن در روستاهای استان تهران به سفر زیارتی شهر مقدس قم مشرف شدند.
توزیع 4 هزار بسته لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند تهرانی
در قالب جشن عاطفه ها انجام شد
چهارهزار و 80 بسته لوازم التحریر اهدایی از طرف خیران، توسط کمیته امداد استان تهران بین دانش آموزان نیازمند توزیع شد.
کمک 4.5 میلیارد تومانی مردم به مراکز نیکوکاری تهران
مدیرکل کمیته امداد استان تهران خبر داد:
مردم نیک اندیش استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه بیش از چهار میلیارد و 500 میلیون تومان برای امور نیازمندان به مراکر نیکوکاری کمک کرده...
یک میلیون پاکت در مدارس استان تهران توزیع می شود
به مناسبت جشن عاطفه‌ها
یک میلیون و 200 هزار پاکت جشن عاطفه‌ها از طریق سازمان دانش آموزی استان تهران در هفته اول مهر بین دانش آموزان مدارس توزیع می‌شود.
ارائه خدمات مشاوره به 7497 مددجوی تهرانی
درپنج ماهه نخست امسال محقق شد
هفت هزار و 497 مددجوی تحت حمایت کمیته امداد در استان تهران از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه از خدمات مشاوره ای فردی و گروهی بهره مند شده‌اند.