ارتباط با مدیران استان

رسانه جدید

سید ابوالفضل پرپنچی

سرپرست
  • 021-71392301
قائم مقام تهران

سیدابوالفضل پرپنچی

قائم مقام تهران
  • 021-71392350
رسانه جدید

علی کریمی اصل

قائم مقام شهرستان ها
  • 021-71392322

سید محمد آقاطاهری

سرپرست معاونت حمایت و سلامت خانواده
  • 021-71392201
معاون اشتغال و خودکفایی

حسین فتح آبادی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 021-71392002
رسانه جدید

محمدرضا شاهجانی

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 021-71392119
معاون اداری مالی

ابوالفضل نوبخت

معاون اداری و مالی
  • 021-71392231
رسانه جدید

حسین زمانیان

معاون امور فرهنگی
  • 71392132