دکمه موبایل منو

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20

دیدارهای دستگاه های مختلف استان با مدیرکل کمیته امداد خراسان رضوی- 1400/010/20 تاریخ: ۲۰ دی ۱۴۰۰ مدیران دستگاه های مختلف استان، به دیدار سلم آبادی مدیرکل جدید کمیته امداد خراسان رضوی آمده و طی نشست با ایشان، ضمن تبریک معارفه، در خصوص زمینه های همکاری فی مابین خود اعلام آمادگی کردند. عکاس: خلیل مهرآبادی، حسن محمدخانی
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
پنج شنبه ۲۳ دی ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۵
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.