نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01

نشست توجیهی مددکاران سیستان با حضور مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری 1400/07/01 تاریخ: ۱ مهر ۱۴۰۰ نشست توجیهی معاونین و مددکاران کمیته امداد منطقه سیستان با حضور دکتر علی‌اکبری، مدیرکل خدمات پذیرش و مددکاری در زابل برگزار شد. عکاس:
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.