توزیع بسته های معیشتی و تحصیلی 1400/06/31

توزیع بسته های معیشتی و تحصیلی 1400/06/31 تاریخ: ۱ مهر ۱۴۰۰ به همت مرکز نیکوکاری شهدای کشن شیراز 250 بسته تحصیلی و 400 بسته معیشتی توسط یکی از خیران تهیه و بین نیازمندان توزیع شد. عکاس: سمیرا مولودی
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.