آیین پاسداشت همکاری مشترک کمیته امداد و صندوق رفاه دانشجویان 1400/06/29

آیین پاسداشت همکاری مشترک کمیته امداد و صندوق رفاه دانشجویان 1400/06/29 تاریخ: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ مراسم پاسداشت همکاری مشترک کمیته امداد و صندوق رفاه دانشجویان، دوشنبه 29 شهریور ماه با حضور سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد، احمد نادری، نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، علی کامیار، دادستان دیوان محاسبات کشور، ناصر مطیعی، رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، بهزاد تدین، معاون صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت و جمعی از مدیران صندوق رفاه دانشجویان در دفتر مرکزی کمیته امداد برگزار شد. عکاس:
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.