افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خیریه نائبه الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳

افتتاح مدرسه دالنجان کردیه با حضور موسسه خیریه نائبه الزهرا(س)_۱۴٠٠/٠۴/۲۳ تاریخ: ۲۶ تیر ۱۴۰۰ عکاس: وجیهه رشیدی
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۲۶ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.