نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 1400.4.23

نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده 1400.4.23 تاریخ: ۲۳ تیر ۱۴۰۰ نشست تخصصی ارتقاء فرهنگ توانمندسازی زنان سرپرست خانواده با مشارکت کمیته امداد، اداره کل فنی و حرفه ای ، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان برگزار شد. عکاس: خبات ملکی
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۳ ۲ ۳
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.