بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از کارگاه سه مجری طرح های خودکفایی - 1400/04/03

بازدید رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی از کارگاه سه مجری طرح های خودکفایی - 1400/04/03 تاریخ: ۵ تیر ۱۴۰۰ مسعود شفیعی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران و سیدابوالفضل پرپنچی،مدیرکل کمیته امداد استان تهران پنج شنبه سوم تیرماه از سه کارگاه مجریان طرح های خودکفایی کمیته امداد استان تهران در شهرستان ملارد بازدید کردند. وی در ادامه نیز با سه خانواده تحت حمایت این نهاد در قالب طرح مفتاح الجنه دیدار کرد. عکاس:
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
شنبه ۵ تیر ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.