سفر معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد به خراسان شمالی-1400/03/12

سفر معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد به خراسان شمالی-1400/03/12 تاریخ: ۱۳ خرداد ۱۴۰۰ سفر «جعفر صباغیان» معاون حقوقی و امور مجلس به همراه «سعید زارع زاده» و رییس مرکز برنامه ریزی و پژوهش کمیته امداد کشور به خراسان شمالی عکاس:
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
پنج شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۰
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.