برون سپاری خدمات هدایت شغلی کمیته امداد استان گلستان 1400/03/12

برون سپاری خدمات هدایت شغلی کمیته امداد استان گلستان 1400/03/12 تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۴۰۰ جلسه برون سپاری خدمات هدایت شغلی طرحهای اشتغال کمیته امداد گلستان با حضور مدیرکل کمیته امداد و جمعی از موسسات مشاوره وخدمات کارآفرینی برگزار شد. عکاس: محسن ایزی
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
چهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.