اجرای سرود خیابانی با موضوعیت رزمایش ایران همدل - اطعام مهدوی

اجرای سرود خیابانی با موضوعیت رزمایش ایران همدل - اطعام مهدوی تاریخ: ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ اجرای سرود خیابانی با موضوعیت رزمایش ایران همدل - اطعام مهدوی و افطاری ساده توسط گروه سرود دانش آموزان کانون پیرو ولایت کمیته امداد استان تهران عکاس:
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.