تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توسط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19

تولید 1500 لباس بیمارستانی (گان) توسط مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران99/01/19 تاریخ: ۲۰ فروردین ۱۳۹۹ مرکز نیکوکاری مکتب العباس منطقه 19 تهران روزانه 1500 لباس بیمارستانی برای بیمارستان های سراسر کشور به صورت رایگان تولید می کند. عکاس:
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
چهارشنبه ۲۰ فروردین ۱۳۹۹
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.