افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04

افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 تاریخ: ۴ دی ۱۳۹۸ با حضور معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد، مدیر کل و معاون توسعه مشارکت های مردمی استان تهران، فرماندار رباط کریم و مسئولان شهری و انتظامی شهر پرند سه مرکز نیکوکاری در این شهر افتتاح شد. عکاس:
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 1
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 3
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 2
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 6
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 5
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 4
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 7
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 9
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
افتتاح سه مرکز نیکوکاری در شهر پرند_ 98/10/04 10
چهارشنبه ۴ دی ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.