دیدار مردمی مدیر کل کمیته امداد استان تهران در مدیریت خدمات مددکاری _98/09/19

دیدار مردمی مدیر کل کمیته امداد استان تهران در مدیریت خدمات مددکاری _98/09/19 تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ مدیر کل کمیته امداد استان تهران روز سه شنبه هر هفته ساعت 9 الی 11 در مدیریت خدمات مددکاری با مددجویان تحت حمایت دیدار می کند. عکاس:
دیدار مردمی مدیر کل کمیته امداد استان تهران در مدیریت خدمات مددکاری _98/09/19 6
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دیدار مردمی مدیر کل کمیته امداد استان تهران در مدیریت خدمات مددکاری _98/09/19 5
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دیدار مردمی مدیر کل کمیته امداد استان تهران در مدیریت خدمات مددکاری _98/09/19 3
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دیدار مردمی مدیر کل کمیته امداد استان تهران در مدیریت خدمات مددکاری _98/09/19 2
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
دیدار مردمی مدیر کل کمیته امداد استان تهران در مدیریت خدمات مددکاری _98/09/19 1
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.