بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18

بازدیدمعاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از مدیریت خدمات مددکاری-98/09/18 تاریخ: ۲۰ آذر ۱۳۹۸ جعفر صباغیان، معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد و حسین فتاحی زفرقندی، مدیرکل امور مجلس دوشنبه 18 آذر ماه از مدیریت خدمات مددکاری استان تهران بازدید کردند. عکاس:
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
چهارشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.