مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران برگزار شد- 98/08/22

مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران برگزار شد- 98/08/22 تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۸ با حضور حسین صمصامی قائم مقام کمیته امداد سید ابوالفضل پرپنچی به عنوان مدیر کل کمیته امداد استان تهران معرفی شد و از تلاش ها و زحمات حمیدرضا شیران مدیر کل پیشین تجلیل شد. عکاس:
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران واگذار شد- 98/08/22 9
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران واگذار شد- 98/08/22 7
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران واگذار شد- 98/08/22 6
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران واگذار شد- 98/08/22 1
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران واگذار شد- 98/08/22 4
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران واگذار شد- 98/08/22 3
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران واگذار شد- 98/08/22 2
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
مراسم تودیع و معارفه مدیر کل کمیته امداد استان تهران واگذار شد- 98/08/22 8
چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.