حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ سید مرتضی بختیاری با حضور در اداره کل کمیته امداد استان تهران،همراه با سید ابوالفضل پرپنچی، مدیرکل استان در ادارات کمیته امداد مناطق شهر تهران حضور یافت و ضمن دیدار با همکاران ادارات در جریان اقدامات انجام شده و مشکلات احتمالی قرار گرفت. عکاس:
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.