حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09

حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸ سید مرتضی بختیاری با حضور در اداره کل کمیته امداد استان تهران،همراه با سید ابوالفضل پرپنچی، مدیرکل استان در ادارات کمیته امداد مناطق شهر تهران حضور یافت و ضمن دیدار با همکاران ادارات در جریان اقدامات انجام شده و مشکلات احتمالی قرار گرفت. عکاس:
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 14
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 13
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 12
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 11
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 10
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 9
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 8
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 15
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 6
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
حضور رئیس کمیته امداد در ادارات کمیته امداداستان تهران-98/08/09 5
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸
صفحه ۱ از ۲ ۲
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.