اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05

اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05 تاریخ: ۶ آبان ۱۳۹۸ همزمان با سالروز رحلت پیامبر بزرگ اسلام و شهادت امام حسن مجتبی (ع) ۵۰۰ خانوار تحت حمایت کمیته امداد استان تهران شامل ۱٠٠٠ یتیم ومادران آنها اطعام شدند. عکاس:
اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05 7
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05 6
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05 5
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05 4
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05 3
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05 2
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
اطعام و احسان 1000 نفر از ایتام و مادران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران توسط خیران-98/08/05 1
دوشنبه ۶ آبان ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.