ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت - 98/07/04

ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت - 98/07/04 طرح ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان کمیته امداد استان تهران در روستای مرتضی گرد توسط گروه جهادی «رهپویان سلامت» اجرا گردید. عکاس:
ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در روستای مرتضی گرد توسط گروه جهادی «رهپویان سلامت»-  98/07/04 1
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در روستای مرتضی گرد توسط گروه جهادی «رهپویان سلامت»-  98/07/04 3
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در روستای مرتضی گرد توسط گروه جهادی «رهپویان سلامت»-  98/07/04 6
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در روستای مرتضی گرد توسط گروه جهادی «رهپویان سلامت»-  98/07/04 4
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در روستای مرتضی گرد توسط گروه جهادی «رهپویان سلامت»-  98/07/04 5
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در روستای مرتضی گرد توسط گروه جهادی «رهپویان سلامت»-  98/07/04 7
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
ویزیت رایگان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران در روستای مرتضی گرد توسط گروه جهادی «رهپویان سلامت»-  98/07/04 8
شنبه ۶ مهر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.