آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08

آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 کلاس آموزشی «ارتباط و تعامل موثر» ویژه 500 نفر از نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران در سالن اجتماعات فجر کمیته امداد آغاز و تا پنج شنبه 98/05/10 ادامه دارد. عکاس:
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 3
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 4
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 2
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 5
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 9
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 10
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 6
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 8
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
آغاز کلاس آموزشی ویژه نیروهای معاونت توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد استان تهران_ 98/05/08 7
سه شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.