برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران_ 98/04/22

برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران_ 98/04/22 همزمان با شب میلاد سراسر نور امام رضا(ع)و با کمک یکی از خیران نوع دوست، 38 نفر از فرزندان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران به آرزوهای خود رسیدند. عکاس:
برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/22 8
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/22 3
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/22 5
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/22 4
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/22 6
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/22 9
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/22 1
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برآورده شدن آرزوی کودکان تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/22 2
یکشنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.