برگزاری همایش دختران آفتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف با حضور دختران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/20

برگزاری همایش دختران آفتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف با حضور دختران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/20 به مناسبت هفته حجاب و عفاف همایش «دختران آفتاب» با حضور 300 دختر تحت حمایت کمیته امداد استان تهران درتالار شیحخ صدوق حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد. عکاس:
برگزاری همایش دختران آفتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف با حضور دختران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/20 7
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دختران آفتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف با حضور دختران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/20 6
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دختران آفتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف با حضور دختران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/20 3
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دختران آفتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف با حضور دختران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/20 4
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دختران آفتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف با حضور دختران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/20 9
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
برگزاری همایش دختران آفتاب به مناسبت هفته حجاب و عفاف با حضور دختران تحت حمایت کمیته امداد استان تهران-98/04/20 8
شنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.