حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل زده لرستان-1398/02/02

حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل زده لرستان-1398/02/02 مشاوران کمیته امداد استان تهران برای کمک به هموطنان سیل زده در سه گروه چهار نفره در شهرستان های معمولان و پلدختر حضور یافتند. عکاس:
حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل رده لرستان- 1398/02/02 3
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل رده لرستان- 1398/02/02 7
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل رده لرستان- 1398/02/02 5
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل رده لرستان- 1398/02/02 8
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل رده لرستان- 1398/02/02 6
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل رده لرستان- 1398/02/02 1
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
حضور مشاوران کمیته امداد استان تهران در مناطق سیل رده لرستان- 1398/02/02 2
دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.