مراسم اختتامیه جشنواره ولایت کمیته امداد استان تهران برگزار شد_ 97/12/18

مراسم اختتامیه جشنواره ولایت کمیته امداد استان تهران برگزار شد_ 97/12/18 با حضور مسئولان کمیته امداد استان تهران و 300 نفر از دانش آموزان عضو کانون های فرهنگی تربیتی، نفرات برتر جشنواره ولایت معرفی و از آنها تجلیل شد. عکاس:
مراسم اختتامیه جشنواره «ولایت»ویژه دانش آموزان کانون های فرهنگی تربیتی کمیته امداد استان تهران- 97/12/18 1
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مراسم اختتامیه جشنواره «ولایت»ویژه دانش آموزان کانون های فرهنگی تربیتی کمیته امداد استان تهران- 97/12/18 2
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مراسم اختتامیه جشنواره «ولایت»ویژه دانش آموزان کانون های فرهنگی تربیتی کمیته امداد استان تهران- 97/12/18 5
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مراسم اختتامیه جشنواره «ولایت»ویژه دانش آموزان کانون های فرهنگی تربیتی کمیته امداد استان تهران- 97/12/18 4
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مراسم اختتامیه جشنواره «ولایت»ویژه دانش آموزان کانون های فرهنگی تربیتی کمیته امداد استان تهران- 97/12/18 3
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
رسانه جدید
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مراسم اختتامیه جشنواره «ولایت»ویژه دانش آموزان کانون های فرهنگی تربیتی کمیته امداد استان تهران- 97/12/18 6
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
مراسم اختتامیه جشنواره «ولایت»ویژه دانش آموزان کانون های فرهنگی تربیتی کمیته امداد استان تهران- 97/12/18 8
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.