دکمه موبایل منو

تهیه برنامه تلویزیونی از خدمات کمیته امداد مازندران توسط گروه سفرنامه صبا - 1397/10/12

تهیه برنامه تلویزیونی از خدمات کمیته امداد مازندران توسط گروه سفرنامه صبا - 1397/10/12 در تاریخ 1397/10/12 تهیه کنندگان برنامه سفرنامه صبا از خدمات ارائه شده به مددجویان تحت حمایت کمیته امداد منطقه دودانگه برنامه تلویزیونی تولید کردند. عکاس: محسن عالی نژاد
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 8
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 6
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 5
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 4
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 3
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 2
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷
حضور گروه برنامه سازی سفرنامه صبا و تولید برنامه از خدمات کمیته امداد مازندران 1
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.