دکمه موبایل منو

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17

نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) صبح دوشنبه 17 دی ماه ضمن حضور در نشست خبری با اصحاب رسانه به سؤالات خبرنگاران حاضر در نشست پاسخ داد. عکاس: مجید پوریا
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 10
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 7
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 6
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 2
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 3
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 1
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 4
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 5
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 8
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷
نشست خبری معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) - 1397/10/17 11
دوشنبه ۱۷ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.