دکمه موبایل منو

مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب‌بافان 97/10/16

مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب‌بافان 97/10/16 فرزند مددجوی تحت حمایت کمیته امداد البرز با دریافت تسهیلات اشتغال این نهاد و راه اندازی کارگاه تولیدی جوراب ضمن خودکفایی برای 5 نفر کارآفرینی کرد عکاس: سید امیرمحمد سیدمیرزایی
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  8
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  7
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  6
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  5
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  1
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  4
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷
97/10/16 مددجوی کمیته امداد البرز جوانترین تولید کننده صنف جوراب ‌بافان  2
یکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.