دکمه موبایل منو

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15

طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 طرح توسعه ساخت مسکن روستایی در روستای همت آباد شهرستان سربیشه و جلاران شهرستان درمیان استان خراسان جنوبی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) اجرا گردیده است. عکاس: ارسالی
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 10
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 8
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 4
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 2
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 1
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 7
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 12
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 15
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 14
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
طرح توسعه مسکن روستایی در استان خراسان جنوبی - 1397/10/15 11
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.