دکمه موبایل منو

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13

همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 همایش تجلیل ازحامیان طرح اکرام وایتام شهرستان دشتی باحضور معاونین ومسئولین شهرستان درکانون فرهنگی تربیتی امام خمینی(ره) برگزارگردید.97/10/13 عکاس: محمد فلاحت زاده
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 7
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 6
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 11
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 10
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 9
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 5
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 4
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 3
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 2
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷
همایش اکرام وایتام منطقه دشتی 97/10/13 1
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷

برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم اینجا کلیک کنید.