دکمه موبایل منو

ارتباط با مدیران استان

فرد جایگزین

جایگزین معاون امور فرهنگی
  • 71392132
رسانه جدید

حمید رضا شیران

مدیر کل
  • 021-71392301-3
قائم مقام تهران

سیدابوالفضل پرپنچی

قائم مقام تهران
  • 021-71392350
قائم مقام شهرستان ها

کریم محمودی

قائم مقام شهرستان ها
  • 021-71392322
معاون حمایت و سلامت خانواده

علی کریمی اصل

معاون حمایت و سلامت خانواده
  • 021-71392201
معاون اشتغال و خودکفایی

حسین فتح آبادی

معاون اشتغال و خودکفایی
  • 021-71392002
معاون مشارکت های مردمی

محمدهادی سیف

معاون توسعه مشارکت های مردمی
  • 021-71392119
معاون اداری مالی

ابوالفضل نوبخت

معاون اداری و مالی
  • 021-71392231